top of page

Ra - index podání barev

Ra nebo také CRI v dnešním, moderním chápání osvětlení je hodnota, která nám říká, jak skutečné barvy osvětlovaného předmětu umělým světlem vidíme, ve srovnání s tím jak bychom je vnímali, pokud by stejný předmět byl nasvícen sluncem, přirozeným zdrojem světla, né tedy umělým světlem.Jedná se o základní a velmi důležitou veličinu v oboru osvětlení, určující a v podstatě ve vztahu k oblastem využítí osvětlení definující kvalitu osvětlení. Označení: Ra (CRI - colour rendering index) udává věrnost podání barev nasvětleného prostředí/předmětu. Maximální hodnota Ra je 100 a dosahuje ji až na výjimky mezi umělými zdroji světla pouze slunce a klasická žárovka. Mezi umělými zdroji světla je v dnešní době jakýmsi standardem hodnota Ra=75 (veřejné osvětlení) a Ra=80 až 85 a více u osvětlení ostatního (domácnosti, kanceláře, výrobní a skladovací prostory atd...) Vyšší Ra, dosahující hodnoty 90 - 95 je prozatím stále ještě velmi zřídka dosaženo a nabízeno - nicméně je vyžadováno (někdy i normou) a užíváno především tam kde je každý detail velice důležitý a hraje významnou roli. (např. Laboratoře, operační sály a kadeřnické salony, lakovny a jiné prostory s důrazem na kvalitu finálního produktu atd...). V podstatě lze říci, že až na výjimky (speciální prostředí) je hodnota >80 naprosto dostačující a zároveň minimálním standardem mezi kvalitními LED zdroji pro běžné využití. Ra 80 je také minimální hodnota, která je vyžadována legislativou v EU pro použití v kancelářských prostorách a vůbec v prostorách s trvalým pohybem lidí.

Pro ilustraci a lepší orientaci uvádíme konkrétní příklady z praxe:

  • Sodíková výbojka (doposud používané ve veřejném osvětlení) Ra=20 - při této hodnotě rozeznáme pouze 20% všech barev a odstínů - finální obraz který vnímáme je zcela zkreslený co do věrnosti barev.


  • Halogenidová výbojka Ra 60 - rozpoznáme pouze 60% všech barev a odstínů - velké zkreslení, ale při troše představivosti již umíme skutečné barvy alespoň odhadnout..


  • Fluorescenční zářivka s označením 840 Ra 80 - rozpoznáme 80% všech barev a odstínů - standardní a běžná hodnota, věrnost barev je již velice blízká skutečnosti.


  • LED svítidlo s moderními LED čipy Ra 85 - rozpoznáme 85% všech barev a odstínů.


  • LED svítidlo s Ra 95 - rozpoznáme 95% všech barev a odstínů. V dnešní době málo využíváme.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page